Remont boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni owalnej, remont i rozbudowa bieżni prostej wraz z zeskocznią do skoku w dal w ramach zadania „Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Vivamus hendrerit nunc ipsum, Vivamus hendrerit nunc ipsum,